Carretera panorámica en el valle de Dades. Fot. J. Scovil.
Descripción: Carretera panorámica en el valle de Dades. Fot. J. Scovil.