Pirita Mina Bou-Azzer, Bou-Azzer, Tazenakht, Ouarzazate, ...
Descripción: Pirita Mina Bou-Azzer, Bou-Azzer, Tazenakht, Ouarzazate, Marruecos. 9,0 x 7,4 x 4,8 cm. Pirita con predominio del dodecaedro pentagonal, parcialmente recubierta de goethita. Extraída en 2009.