Scheelita Xuebaoding, Mianyang, Sichuan, China. 3,9 cm
Descripción: Scheelita Xuebaoding, Mianyang, Sichuan, China. 3,9 cm