Ferberita-hübnerita en matriz de cuarzo Minas de San Finx, ...
Descripción: Ferberita-hübnerita en matriz de cuarzo Minas de San Finx, Vilacoba, Lousame, A Coruña, Galicia, España 5 x 3 cm.