Ferberita-hübnerita en matriz de cuarzo Minas de San Finx, ...
Descripción: Ferberita-hübnerita en matriz de cuarzo Minas de San Finx, Vilacoba, Lousame, A Coruña, Galicia, España 7 x 5 cm