Cobre Nativo Peninsula de Keweenaw, Michigan, USA Detalle ...
Descripción: Cobre Nativo Peninsula de Keweenaw, Michigan, USA Detalle de la pieza anterior