Amatista. Tafelkop. Montes Gogobobes. Namibia. Cristal de ...
Descripción: Amatista. Tafelkop. Montes Gogobobes. Namibia. Cristal de 27 mm.