Cuarzo. 20x12 cm. Jinkouhe. Sichuam. China.
Descripción: Cuarzo. 20x12 cm. Jinkouhe. Sichuam. China.