Piromorfita. Mina Bunker Hill. Kellogg. Shoshone ...
Descripción: Piromorfita. Mina Bunker Hill. Kellogg. Shoshone County Idaho. USA. Tamaño 4x3 cm.