Pirita Mina 'Ampliación a Victoria', Sierra de Alcarama, ...
Descripción: Pirita Mina 'Ampliación a Victoria', Sierra de Alcarama, Navajún, La Rioja 95 mm x 78 mm