Babingtonita, prehnita, cuarzo Qiaojia, Zhaotong, Yunnan, ...
Descripción: Babingtonita, prehnita, cuarzo Qiaojia, Zhaotong, Yunnan, China 71 mm x 55 mm