Piromorfita - Minas Viejas - Santa Eufemia - Córdoba - ...
Descripción: Piromorfita - Minas Viejas - Santa Eufemia - Córdoba - Andalucía - España - 9,6 x 8,5 x 2,4