Aragonito - Mina Tazouta - Sefrou - Sefrou - Fes/Boulmane - ...
Descripción: Aragonito - Mina Tazouta - Sefrou - Sefrou - Fes/Boulmane - Marruecos - 4,8 x 3,8 x 3,0