Rutilo y Cuarzo - Kipushi, Congo RD (Zaire) - 75x55 mm.
Mineral: Rutilo y Cuarzo
Localidad: Kipushi, Cinturón de cobre de Katanga, Katanga (Shaba), Congo RD (Zaire)
Dimensiones: 75x55 mm.