Mimetita. - Mina Pingtouling, China - 65x45 mm.
Mineral: Mimetita.
Localidad: Mina Pingtouling, Liannan, Prefectura Qingyuan, Provincia Guangdong, China
Dimensiones: 65x45 mm.