Dioptasa - Mina Tantara, Congo RD (Zaire) - Cristales < 3 mm
Mineral: Dioptasa
Localidad: Mina Tantara, Shinkolobwe, Cinturón de cobre de Katanga, Katanga (Shaba), Congo RD (Zaire)
Dimensiones: Cristales < 3 mm