Soldevilla y la alcaldesa de Canyelles sra. Rosa Huguet
Descripción: Soldevilla y la alcaldesa de Canyelles sra. Rosa Huguet