Plata - Mina Hongda, China - 33x32 mm.
Mineral: Plata
Localidad: Mina Hongda, Xiaoqinggou, Lingqiu, Prefectura Datong, Provincia Shanxi, China
Dimensiones: 33x32 mm.

Descripción: Parte trasera pieza anterior.