Alofana - Santa Creu d'Olorda, Catalunya, España - 8x5 cm.
Mineral: Alofana
Localidad: Santa Creu d'Olorda, Sant Feliu de Llobregat, Serra de Collserola, Comarca Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, España
Dimensiones: 8x5 cm.