Fluorita y Calcita. - Mina Xianghualing, China - 60x35 mm
Mineral: Fluorita y Calcita.
Localidad: Mina Xianghualing, Xianghualing, Linwu, Prefectura Chenzhou, Provincia Hunan, China
Dimensiones: 60x35 mm