Carbonatocianotriquita - Mina Qinglong, China - 35x25x35 mm.
Mineral: Carbonatocianotriquita
Localidad: Mina Qinglong, Dachang, Qinglong, Prefectura Autónoma Qianxi'nan, Provincia Guizhou, China
Dimensiones: 35x25x35 mm.

Descripción: Grupos de cristales aciculares color azul cielo de Carbonatocianotriquita