Spessartina (Espesartina) - Tongbei, China - 4x4 cm
Mineral: Spessartina (Espesartina)
Localidad: Tongbei, Yunxiao, Prefectura Zhangzhou, Provincia Fujian, China
Dimensiones: 4x4 cm