Arsenopirita con Calcita - Mina Yaogangxian, China - 7 x 7 cm.
Mineral: Arsenopirita con Calcita
Localidad: Mina Yaogangxian, Yizhang, Prefectura Chenzhou, Provincia Hunan, China
Dimensiones: 7 x 7 cm.

Descripción: Cristales de Arsenopirita con Calcita.