Calcita - Mina Pons (Mina del Xincò; Mina del Torrent de la Font d´en Quadres; Mina de la Galena), Catalunya, España - 5 x 3 x 2 cm
Mineral: Calcita
Localidad: Mina Pons (Mina del Xincò; Mina del Torrent de la Font d´en Quadres; Mina de la Galena), Turó del Pollo, Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès, Barcelona, Catalunya, España
Dimensiones: 5 x 3 x 2 cm

Descripción: Cristal de calcita de 1 cm "cabeza de clavo", en geoda de cuarzo