Galena y Calcita - Mina Pons (Mina del Xincò; Mina del Torrent de la Font d´en Quadres; Mina de la Galena), Catalunya, España - 12 x 7 x 6 cm
Mineral: Galena y Calcita
Localidad: Mina Pons (Mina del Xincò; Mina del Torrent de la Font d´en Quadres; Mina de la Galena), Turó del Pollo, Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès, Barcelona, Catalunya, España
Dimensiones: 12 x 7 x 6 cm