Tsavorita - Merelani, Montes Lelatema, Tanzania
Mineral: Tsavorita
Localidad: Merelani, Montes Lelatema, Distrito Simanjiro, Región Manyara, Tanzania