Goethita - Wolodarsk-Wolynskii, Zhytomyr Oblast', Ucrania
Mineral: Goethita
Localidad: Wolodarsk-Wolynskii, Zhytomyr Oblast', Ucrania