Fluorita - Prefectura Quanzhou, China - 145 X 133 mm
Mineral: Fluorita
Localidad: Yongchun, Prefectura Quanzhou, Provincia Fujian, China
Dimensiones: 145 X 133 mm