Fluorita - Prefectura Quanzhou, China - 131 x 57 mm
Mineral: Fluorita
Localidad: Yongchun, Prefectura Quanzhou, Provincia Fujian, China
Dimensiones: 131 x 57 mm