Malaquita - Mina Likasi (Mina Panda), Congo RD (Zaire) - 65x60 mm
Mineral: Malaquita
Localidad: Mina Likasi (Mina Panda), Likasi, Cinturón de cobre de Katanga, Katanga (Shaba), Congo RD (Zaire)
Dimensiones: 65x60 mm