Ilvaita - Zona minera Huanggang, China - 99 x 41 mm
Mineral: Ilvaita
Localidad: Zona minera Huanggang, Hexigten Banner (Kèshíkèténg Qí), Ulanhad (Chifeng), Región Autónoma Mongolia Interior, China
Dimensiones: 99 x 41 mm