Löllingita - Zona minera Huanggang, China - 115 x 98 mm
Mineral: Löllingita
Localidad: Zona minera Huanggang, Hexigten Banner (Kčshíkčténg Qí), Ulanhad (Chifeng), Región Autónoma Mongolia Interior, China
Dimensiones: 115 x 98 mm