Cattierita - Shinkolobwe, Congo RD (Zaire) - 4 x 2,8 x 2 cm.
Mineral: Cattierita
Localidad: Shinkolobwe, Cinturón de cobre de Katanga, Katanga (Shaba), Congo RD (Zaire)
Dimensiones: 4 x 2,8 x 2 cm.

Descripción: Rareza. Masa muy rica.