Cuarzo con ? - East Ujimqin Banner (Dongwu Qi), China - 15.2 x 4 x 3.2 cm
Mineral: Cuarzo con ?
Localidad: East Ujimqin Banner (Dongwu Qi), Xilin Gol League (Prefectura Xilinguole), Región Autónoma Mongolia Interior, China
Dimensiones: 15.2 x 4 x 3.2 cm