Museo de Historia Natural "Luis Iglesias" en ...
Descripción: Museo de Historia Natural "Luis Iglesias" en Santiago de Compostela. Colección Dr. Viqueiras.