Miñulita y Crandallita - Cantera Azkárate - Eugui - ...
Descripción: Miñulita y Crandallita - Cantera Azkárate - Eugui - Esteríbar - Navarra - España - 9,2 x 8,1 x 4,0 cm