Calcita, Barita y Fluorita. - Mina Fontsante, Francia - 50x45 mm.
Mineral: Calcita, Barita y Fluorita.
Localidad: Mina Fontsante, Macizo Tanneron, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Francia
Dimensiones: 50x45 mm.

Descripción: Es de La Mina Fonsante.