Cuprita (variedad calcotriquita) - Mina Chengmenshan, China - 70x60 mm.
Mineral: Cuprita (variedad calcotriquita)
Localidad: Mina Chengmenshan, Jiujiang Co., Prefectura Jiujiang, Provincia Jiangxi, China
Dimensiones: 70x60 mm.