Plumbogummita y Piromorfita. - Mina Yangshuo, China - 60x40 mm
Mineral: Plumbogummita y Piromorfita.
Localidad: Mina Yangshuo, Yangshuo, Prefectura Guilin, Región Autónoma Guangxi Zhuang, China
Dimensiones: 60x40 mm