Ilvaita - Zona minera Huanggang, China - 40x30 mm.
Mineral: Ilvaita
Localidad: Zona minera Huanggang, Hexigten Banner (Kèshíkèténg Qí), Ulanhad (Chifeng), Región Autónoma Mongolia Interior, China
Dimensiones: 40x30 mm.