Bocaminas. Cerca de la boca grande se observan dos ...
Descripción: Bocaminas. Cerca de la boca grande se observan dos personas, lo que da idea de la escala. Foto- Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Direcció General del Medi Natural