Piromorfita. Gongcheng Co. Guilin Pre. Guangxi, ...
Descripción: Piromorfita. Gongcheng Co. Guilin Pre. Guangxi, China. 65x45 mm.