Calcita Cantera Sanson, Santa Creu d’Olorda, Serra de ...
Descripción: Calcita Cantera Sanson, Santa Creu d’Olorda, Serra de Collserola, Barcelonès, Barcelona, Cataluña, España 4,5 x 2 x 3 cm