Neptunita sobre Natrolita Benitoita Gem Mine, San Benito ...
Descripción: Neptunita sobre Natrolita Benitoita Gem Mine, San Benito County, California, USA 4 x 4 cm. Detalle