Magnetita Mina del Socau, Vallcàrquera, Figaró-Montmany, ...
Descripción: Magnetita Mina del Socau, Vallcàrquera, Figaró-Montmany, Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, España 7 x 6 x 4 cm Recogida en diciembre 2013