Magnetita Mina del Socau, Vallcàrquera, Figaró-Montmany, ...
Descripción: Magnetita Mina del Socau, Vallcàrquera, Figaró-Montmany, Vallès Oriental, Barcelona, Catalunya, España 4 x 3 x 2 cm (Apliación de la anterior)