Joan Vinyals i Olià, 1951-2013
Descripción: Joan Vinyals i Olià, 1951-2013