Estibina (Stibnita) Mina Qingjiang, Wuning, Jiangxi, ...
Descripción: Estibina (Stibnita) Mina Qingjiang, Wuning, Jiangxi, China 5.5x2.5x4 cm