Estibina (Stibnita) Herja. Maramures. Rumania 10,2 x 3 x ...
Descripción: Estibina (Stibnita) Herja. Maramures. Rumania 10,2 x 3 x 2,8 cm Estibina o Antimonita. Misma pieza anterior