Barita Mina Londres. El Pedroso. Sevilla 3 cm
Descripción: Barita Mina Londres. El Pedroso. Sevilla 3 cm